ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPA

Η ατομική χαλάρωση, άσκηση και ανανέωση είναι πλέον απαίτηση των έντονων ρυθμών της σύγχρονης ζωής.

Δημιουργούμε χώρους SPA με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα (ντους μεταβλητής θερμοκρασίας - Scottish Shower, συσκευές χιονιού, ποδήλατα νερού κλπ) είτε για προσωπική είτε για δημόσια χρήση.

Όλες οι εγκαταστάσεις SPA συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.